מסע עולמי בין סמטאות עתיקות ורחובות אחוריים – חלק א’ (גירונה , ספרד , שוטקהולם , שבדיה)

1096