הציור בעידן ברית המועצות : יצירתיות מבעבעת מתחת למעטה הריאליזם הסוציאליסטי: תערוכת אמנות חדשה

1420