קתה קולוויץ: אמנית לוחמת חופש בגרמניה הנאצית

1076